image

Kontaktpersoner

Hör av dig till någon av nedanstående personer om du vill komma i kontakt med Akademiska Kören, eller mejla till körens adress akademiskakoren(at)hotmail.com.

Dirigent

Marie-Louise Beckman

Vice dirigent

Mulle Ekström
Tel. arb: 013-35 62 50
Tel. hem: 013-600 24
Mejl: Mulle Ekström

Ordförande

Marie Ferntoft
Tel. mob: 0760-001817
Mejl: Marie Ferntoft

Webb

Mats Åsberg
Mejl: Mats Åsberg